6475

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 • 22 X 0.4
 • 28 X 0.4
 • 22 X 0.8
 • 28 X 0.8
 • JUMBO O.8
 • 22 X 2
 • 28 X 2
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
 • ORMA/MADEIRA 723
 • ORMA/MADEIRA 984
 • KASTAMONU 416
 • KASTAMONU 427
 • KASTAMONU 547 KASTAMONU 553
 • ELTOP 553
 • EGGER H2033 ST10