4760

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 • 22 X 0.4
 • 22 X 1
 • 22 X 2
 • 28 X 0.4
 • 28 X 1
 • 28 X 2
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
 • ΑΚΡΙΤΑΣ 703
 • ΑΚΡΙΤΑΣ 704
 • MADEIRA 713
 • KASTAMONU 332
 • ALFAWOOD 44
 • ALFAWOOD 3101
 • INTERWOOD 312
 • ELTOP A312
 • KRONOSPAN 1912