4250

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 • 22 X 0.4
 • 22 X 1
 • 22 X 2
 • 28 X 0.4
 • 28 X 1
 • 28 X 2
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
 • ΑΚΡΙΤΑΣ 256
 • ΑΚΡΙΤΑΣ 735
 • ORMA/MADEIRA 603
 • KASTAMONU 348
 • KASTAMONU 385
 • KRONOSPAN 1715