6485/6950

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
  • 22 X 0.4
  • 28 X 0.4
  • 22 X 0.8
  • 28 X 0.8
  • JUMBO 0.8mm
  • 22 X 2
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
  • KASTAMONU 847
  • STARWOOD 295