6475

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 • 22 X 0.4
 • 28 X 0.4
 • 22 X 0.8
 • 28 X 0.8
 • JUMBO O.8
 • 22 X 2
 • 28 X 2
ΧΡΩΜΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ
 • ORMA/MADEIRA 723
 • ORMA/MADEIRA 984
 • KASTAMONU 384
 • KASTAMONU 416
 • KASTAMONU 427