64100

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
  • 22 X 0.4
  • 28 X 0.4
  • 22 X 0.8
  • 28 X 0.8
  • 22 X 2
  • 28 X 2
  • 40 X 2
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
  • MADEIRA 996
  • INTERWOOD 333
  • EGGER 1709