11015 / 6200 / 1004

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
  • 22 X 0.4
  • 22 X 0.8
  • 22 X 2
  • 28 X 0.4
  • 28 X 0.8
  • 28 X 2
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
  • KASTAMONU 354
  • KASTAMONU 316
  • ELTOP A316
  • EGGER H1199 ST12