ΟΔΗΓΟΣ ΡΟΔΑΚΙ

ΟΔΗΓΟΣ ΡΟΔΑΚΙ ΑΠΛΟΣ


 

Κωδικός Μήκος Συσκευασία
100.554 250mm 25 TMX
100.555 300mm
100.556 350mm
100.557 400mm
100.558 450mm
100.559 500mm
100.560 550mm
100.563 600mm

50.000 Ανοίγματα / Μέγιστη δυνατότητα φορτίου 25 kg.
Απαραίτητο κενό για την τοποθέτησή του 12.5 mm.