ΟΔΗΓΟΙ ΜΠΙΛΙΑΣ

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ


 

Κωδικός Μήκος Συσκευασία
100.411 300mm 15 TMX
100.412 350mm
100.413 400mm
100.414 450mm
100.415 500mm
100.416 550mm
100417 600mm

50.000 Ανοίγματα / Μέγιστη δυνατότητα φορτίου 40 kg.
Πλαϊνή τοποθέτηση με δυνατότητα απόσπασης συρταριού.
Παράγεται με χρήση κρύας πρέσας.
Πλάτος οδηγού 45 mm και απαραίτητο κενό για την τοποθέτησή του 12.7 mm.

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ


Κωδικός Μήκος Συσκευασία
100.452 300mm 15 TMX
100.453 350mm
100.454 400mm
100.455 450mm
100.456 500mm
100.457 550mm
100.458 600mm

50.000 Ανοίγματα / Μέγιστη δυνατότητα φορτίου 40 kg.
Πλαϊνή τοποθέτηση με δυνατότητα απόσπασης συρταριού.
Παράγεται με χρήση κρύας πρέσας.
Πλάτος οδηγού 45 mm και απαραίτητο κενό για την τοποθέτησή του 12,7mm.

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ KINGSLIDE


Κωδικός Μήκος Συσκευασία
500.400 200mm 15 TMX
500.401 250mm
500.402 300mm
500.403 350mm
500.404 400mm
500.405 450mm
500.406 500mm
500.407 550mm
500.408 600mm
500.409 700mm
500.410 800mm
500.411 900mm

50.000 Ανοίγματα / Μέγιστη δυνατότητα φορτίου 45 kg.
Παράγεται με χρήση κρύας πρέσας.
Πλάτος οδηγού 45 mm και απαραίτητο κενό για την τοποθέτησή του 12,7mm.

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ KINGSLIDE


Κωδικός Μήκος Συσκευασία
500.450 200mm 15 TMX
500.451 250mm
500.452 300mm
500.453 350mm
500.454 400mm
500.455 450mm
500.456 500mm
500.457 550mm
500.458 600mm
500.459 700mm
500.460 800mm
500.461 900mm

50.000 Ανοίγματα / Μέγιστη δυνατότητα φορτίου 34 kg.
Παράγεται με χρήση κρύας πρέσας.
Πλάτος οδηγού 45 mm και απαραίτητο κενό για την τοποθέτησή του 13mm.