ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
110.350 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΦΤΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
150.200 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΦΤΕΡΟΣ 600ΧΙΛ
150.201 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΦΤΕΡΟΣ 700ΧΙΛ